Gulating

Gulating, fra vikingtiden felles rettssted (lagting) for de vestafjelske fylker i Norge. Det ble opprinnelig holdt i Gulen sogn like sør for Sognefjordens munning. Tingets oppgave var å avsi dommer i forelagte saker og stadfeste nye rettsregler, «nymæle». Gulating ble trolig opprettet før 930, for omtrent på den tid ble, ifølge Are Frodes Íslendingabók, den islandske Ulvljotsloven skapt etter mønster av Gulatingsloven. Visstnok var Gulating opprinnelig det felles tingsted for midtre del av Vestlandet, de tre fylkene Firðafylki, Sygnafylki og Horðafylki, noe som forutsettes i Egil Skallagrimssons saga og som for øvrig passer med Gulens beliggenhet omtrent i det geografiske sentrum av disse fylker. Det kan ha vært et «allting» hvor alle frie bønder kunne møte. Ifølge Snorre og andre sagakilder var det Håkon den gode (ca. 950–960) som «satte» Gulatingsloven, noe som kan innebære at rettsområdet på hans tid ble reorganisert og utvidet. På 1100-tallet omfattet rettsområdet foruten de tre nevnte fylker også Sunnmørafylki, Rygjafylki (Rogaland) og Egðafylki (Agder), senere dessuten Valdres og Hallingdal. Etter utvidelsene var Gulating et representasjonsting. Fylkene var inndelt i fjerdinger, hver med sitt ting, og fjerdingene igjen i skipreider. Etter Gulatingslovens «Olavstekst» (eldre enn 1163) møtte hvert år på Gulating ca. 400 bonderepresentanter eller nemndemenn, og dessuten kongelige ombudsmenn og sogneprestene. Etter Gulatingslovens «Magnus-tekst» (yngre enn 1163) var tallet på nemndemennene 248, og i Magnus Lagabøtes landslov (1274) er tallet 148. Nemndemennene skulle ha godtgjørelse fra sine distrikter i form av naturalia og penger. En fremtredende stilling på tinget hadde lagmannen, i den eldste tiden visstnok en lovkyndig bonderepresentant. Iallfall fra 1100-tallet var lagmannen en kongelig ombudsmann, som etter hvert fikk den faktiske domsmyndighet og i stigende grad gjorde den brede bonderepresentasjon overflødig. Kanskje allerede før 1300 ble Gulating flyttet til Bergen. I Christian 4s Norske lov 1604 er navnet Gulating erstattet med Bergen lagting. I 1797 ble Bergen lagdømme opphevet sammen med de andre lagdømmene.

Videre lesning

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen har ikke blitt oppdatert siden den ble publisert på nett 14.02.2009.

Forfatter av denne artikkelen

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Norges historie fra 1050 til 1300

Per Norseng

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.