Mosambik kan deles i tre naturgeografiske hovedregioner: Mosambiksletta, Zambezihøylandet og Malawiplatået øst for Malawisjøen.Mosambiksletta dekker rundt to tredjedeler av landets areal, og består av yngre sedimentære lag, særlig marine krittavleiringer. Det finnes også store områder med ufruktbar, sandholdig jordsmonn. Sletta er bredest i sør, og hever seg jevnt fra kysten inn mot Manicaplatået og Malawihøylandet. Hele artikkelen