Psykologi er studiet av atferd og mentale prosesser. Atferd er et omfattende begrep som omfatter reaksjoner på påvirkninger, intensjonelle handlinger og kroppslige prosesser av psykologisk interesse (som for eksempel aktivering under stress). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Psykologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt