Geomorfologi er vitenskapen om jordoverflatens former (landformer) og deres opprinnelse. Geomorfologi forklarer landformene ut fra jordskorpens struktur, morfologiske prosesser og den geologiske historie, og klassifiserer de forskjellige landskapstyper eller naturtyper. I geomorfologien regner man med en utvikling fra unge landskaper, med markert relieff, til gamle, med flate, avrundede former, se erosjonssyklus. Hele artikkelen