Leksikon er oppslagsverk med forklarende artikler om ulike temaer. Noen leksika søker å dekke alle kunnskapsområder (kalt allmennleksikon eller encyklopedier), for eksempel Britannica, Store norske leksikon og Wikipedia. Andre leksika omhandler bestemte områder, for eksempel medisinsk leksikon, biografisk leksikon eller krydderleksikon.Et leksikon inneholder ofte både større artikler og rene ordbokopplysninger, men faglig trekkes det en grense mellom ordbøker og leksika.Leksikon publiseres i dag hovedsakelig på nett men ble tidligere utgitt i store verk med mange bøker. Hele artikkelen