Samisk litteratur er litteratur skrevet av den samiske befolkningen, urfolket i Nord-Europa som bor i området kalt Sápmi, et område som ligger i deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Den samiske befolkningen er på anslagsvis 50000, men det er vanskelig å gi et eksakt tall. De samiske språkene, ti til sammen, tilhører den uralske språkfamilien og følger ikke riksgrensene til disse fire landene.Samisk litteratur kan helt fra starten på 1600-tallet ses i sammenheng med viktige samiske, nasjonale og internasjonale politiske strømninger i samtiden. Hele artikkelen