Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk. En innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ idé eller oppfinnelse. Dette regnes ikke som innovasjon før det resulterer i for eksempel et nytt produkt som er lansert på markedet eller en forbedret produksjonsmåte som er tatt i bruk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Innovasjon og næringsutvikling

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel