Fremmedord med latinsk og gresk opphav

Fremmedord er ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut. . Hele artikkelen

Ny artikkel