Harer er en familie av pattedyr i orden haredyr. Familien omfatter det vi populært kaller harer og kaniner, der harene generelt er de største og kaninene de minste. «Hare» brukes mest om artene i slekten Lepus, som utgjør omtrent halvparten av artene, mens alle andre slekter kalles for «kaniner» (dette er ikke konsekvent gjennomført i mange arters engelske navn). Hele artikkelen

Ny artikkel