Samfunnsøkonomi er vitenskapen om den økonomiske virksomhet i samfunnet. Ordet økonomi kommer fra gresk oikonomia.Grunnleggende sett har økonomi å gjøre med utnytting av knappe ressurser for å tilfredsstillelse av menneskers behov.Samfunnsøkonomi handler om produksjon, fordeling og utnyttelse av varer og tjenester og samfunnets organisering av disse i institusjoner som pengevesen, foretaksformer, markeder og så videre.En betydelig del av samfunnsøkonomisk forskning består i å analysere slike institusjoner ved hjelp av matematiske og økonometriske metoder.Samfunnsøkonomi kaltes i Norge tidligere sosialøkonomi og før det statsøkonomi. Hele artikkelen