Penger er noe man kan bruke til å betale med, alminnelig godtatte betalingsmidler. Med penger menes vanligvis mynter, sedler eller penger man har på bankkonto. Penger er også et mål på, og et middel for å oppbevare, verdier. Et pengevesen er det system av penger som gjelder innen en stat eller monetært område. Pengebegrepet kan avgrenses til å omfatte lovlige betalingsmidler, på engelsk legal tender. Hele artikkelen