#Svalbard

Svalbard globale frøhvelv

Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix. Begrenset gjenbruk

Svalbard, fellesnavn på flere ishavsøyer som tilhører Norge. Den største og viktigste øya er Spitsbergen. De andre øyene er Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya samt en rekke mindre øyer. Mer isolert ligger Kvitøya, Kong Karls Land og Hopen, og lengst i sør Bjørnøya. Navnet Svalbard er avledet av sval, 'kjølig', og bard, 'kant, rand'.