#Vår

Våren, årstiden mellom vinter og sommer, regnes vanligvis fra en tid noe før vårjevndøgn til noe før sommersolverv. På den nordlige halvkule er det vanlig å regne mars, april og mai som vårmåneder, men mange begynner å lengte etter våren lenge før den tid, og ser etter tegn på at det snart blir lysere. Her har vi samlet noen kjente og mindre kjente vårtegn.

Standard sp989fac

jordbruksoppgjør

Jordbruksavtalen forhandles fram i jordbruksoppgjøret og er en næringsavtale mellom staten og bøndene i Norge. Avtalen er et resultat av forhandlinger mellom staten og bøndenes organisasjoner, som ...

Standard 8728393351 45f2314978 o

pløying

Pløying er det å bearbeide matjord med plog. Som regel er pløying den første jordarbeiding etter at avlingen er høstet, enten på våren eller høsten.