#Verdensreligioner

Bønn

chaiyon021/iStock. Begrenset gjenbruk

Verdensreligion, en religion som er utbredt i store deler av verden og har mange hundre millioner tilhengere. Fire religioner skiller seg ut. Disse fire er buddhismen, hinduismen, islam og kristendommen. Store deler av menneskeheten har tilhørt eller tilhører en av disse religionene. I tillegg regnes ofte jødedommen som en verdensreligion fordi mange av jødedommens hellige skrifter har hatt innflytelse på både kristendom og islam, og fordi jøder i mer enn to tusen år har bodd spredt rundt om i verden.
Les hovedartikkelen