Andreas Aagaard Kiønig, født i Grue, eidsvollsmann. Cand.jur. 1790, sorenskriver i Østerdalen 1798, høyesterettsassessor 1814–37. Møtte på Riksforsamlingen som representant for Hedemarkens amt, tilhørte selvstendighetspartiet.