Araks, elv i Sørvest-Asia, danner over en lang strekning grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan i nord, og Tyrkia og Iran i sør, 1072 km lang. Springer ut sør for Erzurum i Tyrkia, renner ut i Kura (i Aserbajdsjan) ca. 20 km ovenfor dennes utløp i Kaspiske hav. Ikke seilbar.