Arne Henriksen, norsk arkitekt, oppvokst i Bærum. Eksamen fra NTH 1971. Overarkitekt ved NSBs arkitektkontor 1975–89, 1989–92 professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Fra 1989 også egen praksis med vekt på oppdrag i transportsektoren, bl.a. stasjons- og driftsanlegg for Oslo Sporveier og for NSB, som 1993 mottok Statens byggeskikkpris som byggherre for Henriksens anlegg. Jernbanestasjonen på Holmlia og lokomotivstallen på Loenga, begge i Oslo, plasserte Henriksen blant de fremste eksponenter for postmodernismen i Norge; disse ble henholdsvis 1988 og 1991 tildelt Houens fonds diplom. Jernbanestasjonene i Sandvika og Slependen i Bærum, og stasjonsanleggene på forstadsbanene i Oslo særpreges derimot først og fremst av understrekingen og artikuleringen av de konstruktive elementene. Av nyere jernbanestasjonsprosjekter kan nevnes stasjonene på Lillestrøm og i Drammen. Største og mest omtalte prosjekt fra de senere år er Norges Varemesse på Lillestrøm (2002), oppført etter 1. pris i konkurranse sammen med danske Erik Bystrup.