Claus Winter Hjelm, født i Ryfylke, norsk jurist. Lektor i lovkyndighet ved Universitetet i Christiania 1826, professor 1834, høyesterettsdommer 1843. Hjelm ble 1827 beskikket til å utarbeide utkast til en sivillovbok for Norge og utgav 1845–46 de to første avdelinger av sitt Udkast til en almindelig borgerlig Lovbog for Kongeriget Norge med motiver. Utkastet viste seg å være ubrukelig som grunnlag, dels som følge av et altfor teoretisk tilsnitt, dels ved at det i sterk grad var preget av forfatterens særmeninger.