Det er vanskelig å spå – især om fremtiden, sentens som ofte, men uriktig, tillegges R. Storm Petersen. Opprinnelsen er uviss. Ifølge den danske politikeren K. Steinckes bok Farvel og tak, falt uttalelsen i det danske Folketing mellom 1935 og 1939. Meget nær samme form kom professor Fredrik Paasche i artikkelen «9250» i Samtiden 1918: «Det er en vanskelig sak å spå om fremtiden.»