Dino Buzzati, italiensk forfatter. Til tross for det normalspråklige og tilsynelatende realistiske i romanene hans, f.eks. i Barnabo delle montagne (1933) og Il segreto del bosco vecchio (1935), gir tekstene et fantastisk og surrealistisk inntrykk. Tidsopplevelsen er et hovedtema i romanene, som gjerne sammenlignes med bøker av T. Mann, F. Kafka og E. A. Poe. Buzzatis mest kjente roman, Il deserto dei Tartari (1940, norsk overs. Tatarenes ørken, 2001), gir en beskrivelse av en historisk og mental tilstand av sløvhet og løgn.