Documenta, internasjonal kunstmønstring i Kassel, Tyskland, arrangeres hvert femte år.