Drøbak landdistrikt var 1842–65 navnet på den delen av Frogn kommune, Akershus, som ikke tilhørte kjøpstaden Drøbak og dermed ikke inngikk i den bykommunen som ble opprettet 1842. Navnet endret 1865 til Frogn.