Edvin Alten, norsk jurist. Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling fra 1918, høyesterettsdommer 1925–48. Han utførte et viktig arbeid ved sivilprosessreformen av 1915 og deltok meget i nordisk og annet internasjonalt lovsamarbeid, særlig vedrørende sjørett, luftrett, statsborgerlovgivning og internasjonal privatrett. Alten utgav kommentarer til en rekke lover.