Einar Løchen, norsk jurist. Einar Løchen var ansatt i Utenriksdepartementet 1949–63, høyesterettsadvokat med egen praksis fra 1964, lagdommer 1974, høyesterettsdommer 1977–85.