Georg Frederik Hallager, født i København, norsk jurist. Han kom til Norge 1827. Professor 1847, høyesterettsassessor 1864. Hans fremstillinger av obligasjonsretten, arveretten og sjøretten er kommet ut i flere utgaver, også etter hans død.