Hans Flock, norsk jurist. Egen advokatpraksis i Trondheim 1970–81, lagdommer i Frostating fra 1981, lagmann 1991–96. Hans Flock var høyesterettsdommer 1996-2010, og ledet utvalget som i 1996 gransket Liland-saken. Flock har også vært redaktør av Norges Lover siden 1998, det meste av tiden sammen med Birger Stuevold Lassen.