Hans Methlie Michelsen, norsk jurist. Høyesterettsadvokat 1952. Lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett 1958–62, regjeringsadvokat 1962–72, høyesterettsdommer 1972–90.