Harald Magne Elstad, født i Oslo, norsk jurist. Byrettsdommer i Oslo 1954–67, deretter lagmann i Hålogaland. Høyesterettsdommer 1973–83.