Helge Røstad, født i Kristiansand, norsk jurist. Statsadvokat ved riksadvokatembetet 1968, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet (sjef for Fengselsstyret) 1970–75, høyesterettsdommer 1976–93. Omfattende forfatterskap i strafferett og straffeprosess. Æresdoktor ved Universitetet i Uppsala.