Jan Rasmus Skåre, norsk jurist. Ansatt i Justisdepartementet fra 1959, som underdirektør 1975–78. Høyesterettsdommer 1978–98.