Karenanne Gussgard, norsk jurist. Karenanne Gussgard var advokat i Bergen kommune 1974–77 og juridisk sekretær i Høyesteretts kjæremålsutvalg 1977–83. Byrettsdommer i Oslo 1983–90, høyesterettsdommer 1990-2010.