Nils Peder Langvand, født i Volda, norsk jurist. Lagdommer i Gulating lagmannsrett 1971–77 og i Eidsivating 1977–84. Høyesterettsdommer 1984–96.