Novosti, russisk medieselskap utgått fra det tidligere sovjetiske nyhetsbyrået med samme navn som ble stiftet i 1961. I tillegg til å være et nyhetsbyrå som leverer nyhetsstoff og bilder til sine kunder, driver Novosti magasiner, aviser, TV-selskap og radiostasjoner. Har kontorer i 110 land inklusive de tidligere sovjetiske republikkene. Novosti er Russlands offisielle nyhetsbyrå og eid av staten.