Olaus Michael Schmidt, født i Trondheim, norsk jurist og politiker. Cand.jur. 1812, høyesterettsassessor 1829. 1827–28 representerte han Kristiansand på Stortinget; som statsråd 1837–48 var han bl.a. justisminister, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm og finansminister.