Skole og utdanning i Kambodsja

Det franske skolesystemet var rådende til 1960-årene i Kambodsja. Under terrorstyret 1974–79 brøt utdanningssystemet totalt sammen. En stor del av undervisningspersonalet ble drept. Det hevdes at 75 % av lærerne og 80 % av studentene i høyere utdanningsinstitusjoner enten ble drept eller flyktet.

Etter 1979 begynte det møysommelige arbeidet med å bygge opp et nytt utdanningssystem. Landet har hatt et stort behov for bistand i dette arbeidet, og norske Redd Barna har vært involvert i lærerutdanningsprosjekter. Det ble i første omgang satset på alfabetiseringprogrammer og grunnskoleutdanning. Det er 6 års obligatorisk skolegang for barn mellom 6 og 12 år. Tilgangen til grunnutdanning har økt betraktelig, selv om det er store regionale forskjeller. I 1999 gikk ca. 89 % av barna i barneskolen. Den videregående skolen er delt i to (3 + 3 år). Ca. 22 % av de unge går ut av ungdomsskolen, og 11 % fra videregående skole. Det er store forskjeller mellom regioner og mellom kjønn i tilgangen på videregående opplæring. Generelt er kvaliteten på utdanningen lav og tilgangen på lærebøker og annet utstyr liten.

Khmer er det offisielle undervisningsspråket, men tilgangen på lærebøker på språket er begrenset. Det skaper problemer, særlig i høyere utdanning. Vel 30 % av den voksne befolkningen er analfabeter, blant kvinnene ca. 40 % (2003).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg