Tore Sinding-Larsen, norsk jurist. Han ble konsulent hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen 1963, kontorsjef der 1971. Høyesterettsdommer 1977–97.