Väinö Alfred Tanner, finsk politiker (sosialdemokrat), medlem av Finlands autonome landdag og i riksdagen 1907–45 og 1951–62 med enkelte avbrudd. Han ledet gjenreisningen av partiet etter borgerkrigen 1918 og var 1926–27 sjef for en sosialdemokratisk mindretallsregjering. Under opptakten til vinterkrigen 1939 deltok Tanner i de avgjørende forhandlingene i Kreml og var utenriksminister under fiendtlighetene 1939–40. Frem til Finlands kapitulasjon 1944 hadde han andre statsrådsstillinger. 1946 dømt til 5½ års fengsel for krigsansvar, men ble benådet 1948. 1957–63 var Tanner formann for det sosialdemokratiske parti, noe som dels førte til en avskalling på partiets venstre fløy (Socialdemokratiska Förbundet), dels til at partiet ble holdt utenfor regjeringssamarbeidet. Memoarer utgitt på svensk, Finlands väg 1939–1940 (1950) og Finlands väg til fred 1943–1944 (1952).