Vera Louise Holmøy, norsk jurist. Ble 1957 ansatt i Justisdepartementet, Lovavdelingen, ble byråsjef 1965 og underdirektør 1974. Høyesterettsdommer 1976–2001. Har bl.a. utgitt Ekteskapsloven med kommentarer (sammen med Peter Lødrup, 2. utg. 2001).