Forsølving, overtrekking av et metallisk materiale med sølv, utføres ved elektrolyse i et cyanidbad med anode av rent sølv. Tykkere sjikt kan pålegges ved plettering. Forsølving av glass, plast og andre ikke elektrisk ledende materialer foretas ved utfelling (reduksjon) av sølv fra vandig løsning av sølvsalt eller ved pådamping av sølv i vakuum. Forsølving av skinn, tre o.l. kan også foregå ved pålegging av bladsølv, som festes med et bindemiddel. Sølvbelegg har høy refleksjonsevne og er korrosjonsbestandig.