Gjelleblad, oppflisede undervannsblad, finnes hos arter av vass-soleie.