Huja, fugleart i familien flikfugler. Utdødd kråkestor fugl med skinnende svart fjærdrakt og oransje hudlapper. Den levde stor sett på bakken i skog. Hannen og hunnen hadde svært forskjellige nebb. Hannens korte nebb hakket vekk bark og råtten ved, mens hunnens lange nebb kunne nå langt inn i treverket for å nå insekter o.a. De holdt derfor sammen i par. Hujaen fantes på Nordøya i New Zealand og ble utryddet ca. 1910.