kriminologi

Kriminologi, (av kriminal- og -logi), vitenskapen om kriminalitetens årsaker, utbredelse og bekjempelse. Utforskningen av de forskjellige strafferettslige organers virksomhet har også etter hvert blitt et sentralt tema innenfor kriminologien.

Faktaboks

uttale:
kriminologˈi

Kriminologi blir ofte oppdelt i forskjellige underområder: kriminalbiologi og kriminalsosiologi, som beskjeftiger seg med henholdsvis de individuelle og sosiale årsaker til kriminalitet; fenomenologien, som omhandler kriminalitetens utbredelse og ytringsformer; pønologien, som omfatter utformingen og virkningene av straffene; politiforskning og fengselsforskning, som analyserer henholdsvis politiets og fengselets virksomhet; prediksjonsforskning, som tar sikte på å forutsi den enkeltes kriminalitetsrisiko; viktimologien, som beskjeftiger seg med offeret for den kriminelle handling osv.

Kriminologisk forskning kan tilbakeføres til midten av 1800-tallet, da først den belgiske statistiker Adolphe Quetelet (1796–1874) og senere den italienske lege Cesare Lombroso (1835–1909) publiserte sine undersøkelser hvor de mente å kunne godtgjøre at henholdsvis samfunnsmessige og individuelle faktorer kunne forklare kriminaliteten. Konflikten mellom de to skoler, den kriminalsosiologiske og den kriminalbiologiske, har fortsatt opp til vår tid, selv om oppfatningen om at kriminalitet bare kan forklares som et innfløkt samspill mellom personlighetsmessige og samfunnsmessige forhold etter hvert er blitt alminnelig akseptert. Spørsmålet om kriminalitetens årsaker kommer i bakgrunnen. I stedet har interessen konsentrert seg om selve strafferettsapparatet: hvilke handlinger blir kriminalisert, hvilke lovbrudd prioriteres i politiets etterforskning, hvordan virker straffen på dem som blir utsatt for den?

I Norge er den kriminologiske forskning i hovedsak knyttet til de juridiske fakulteter, særlig Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, opprettet i 1954.

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg