Vandal, en som ødelegger hensynsløst; uttrykket ble laget ca. 1793 av den franske abbed Grégoire og henspiller på vandalenes erobring og plyndring av Roma 455.