#Bergarter

Bergarter er de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Enkeltbestanddelene av bergartene er oftest krystalliserte mineraler, men glass og organisk materiale forekommer også. Etter sin opprinnelse deles bergartene inn i forskjellige typer: magmatiske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter.