#EU

. Udefinert

EU er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa som består av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. Styringsorganene i EU har fått delegert myndighet av medlemslandene, og de er dels overnasjonale og dels mellomstatlige i sin utforming og virkemåte.
Les hovedartikkelen

patentdirektivet

Patentdirektivet er EUs direktiv fra 1988 om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser. Direktivet inneholder bestemmelser for harmonisering av medlemslandenes patentlovgivning på område...