Johan Ludvig Losting, født i Bergen, norsk maler og litograf. Elev ved tegneskolen 1824–26. Begynte som portrettegner, men utdannet seg til litograf i Tyskland og utførte for Georg Prahls offisin en rekke arbeider, prospekter, portretter osv. Til C. W. Boeck og D. S. Danielssens store verk om spedalskhet (1847) laget han 24 kolorerte plansjer etter egne akvareller. Etter et opphold i Paris 1850 illustrerte han også samme forfatteres Hudens sygdomme (1855–62). Virket dessuten som tegnelærer, ornamenttegner, teater-, dekorasjons-, fane- og altertavlemaler osv. Hans tallrike landskapsskisser fester med sober strek inntrykk fra hans mange reiser i inn- og utland. I sine mange tillitsverv arbeidet han virksomt for kulturlivet i Bergen.