Oslo, tidligere norsk livsforsikringsselskap stiftet 1861 som et privat aksjeselskap på initiativ av Storebrand, som det senere ble en del av.