Magnus Aarbakke, norsk jurist. Dr.juris 1967. Professor ved Universitetet i Oslo 1968–90, deretter advokat i Oslo. Høyesterettsdommer 1994–2002. Har bl.a. utgitt Virksomhetsbegrepet i norsk skatterett (dr.avh. 1967), Skatt på inntekt (4. utg. 1990), Inntektsbeskatning av ansvarlig selskap og kommandittselskap (1979), Ansvarlige selskaper (6. utg. 2004) og Aksjeloven med kommentarer (2. utg. 1996), de to siste sammen med Asle Aarbakke, og (sammen med flere) Aksjeloven og allmennaksjeloven (2. utg. 2004). Medredaktør av Tidsskrift for Rettsvitenskap 1974–2001.