Galvanisering, opprinnelig en felles betegnelse på elektrolytisk belegging av metaller, dvs. det samme som elektroplettering eller galvanostegi. I dag brukes galvanisering utelukkende i betydning forsinking, som regel ved dypping. Denne prosessen kalles ofte varmgalvanisering, til tross for at den ikke foregår ved elektrolyse.