Sappør, eldre betegnelse for ingeniørsoldat spesielt øvd i befestnings-, sperre-, vei- og broarbeider.